Kortansökan Privat - Qstar / Bilisten / Pump

  • Webansökan_Privatansökan_01
Välkommen till vår
webansökan!
Vi gör en sedvanlig kreditkontroll vid
ansökan av Tankkort.

För att kreditansökan ska kunna
behandlad måste du som kontohavare
signera ansökan med ditt personliga
Bank-ID.


Du kan välja mellan:

Tankkort
Faktureras månadsvis.

Smartkort
Kontantkort utan kreditprövning.

Vill du ha hjälp?
Ring oss så guidar vi dig igenom
ansökan...

011-28 00 00 (vardagar 08-18).
TR_TRANSACTION_BOTTOM_SHADOW